Новини

На добру згадку від студентів історичного факультету…

Стало доброю традицією дарування книг для бібліотеки випускниками історичного факультету університету. Цьогоріч фонд книгозбірні поповнився такими цінними виданнями:

Політична думка ХХ – початку ХХІ століть : методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2 т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – Т. 1. – 516 с.

Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея. – Київ : Стилос. – 791 с.

Read 126 times