Бібліографічний опис

Бібліографічний опис документів здійснюється за:

ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання"

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)". - К.: Держстандарт України, 2007.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”

ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

ДСТУ 3582:2013 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила".

ГОСТ 7.12.93 "Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила".

ДСТУ 7093:2009 “Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”

Оформлення наукових джерел згідно вимог ВАК

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа

Приклади бібліографічних записів

Join Our Newsletter

Signup to hear the latest from our company by joining our newsletter program below.