Бібліографічний опис документів здійснюється за:

Міністерство освіти і науки: Наказ № 40 від 12.01.2017 року «Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій».

ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”. – К.: Держстандарт України, 2007.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”

ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

ДСТУ 3582:2013 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила”.

ГОСТ 7.12.93 “Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.

ДСТУ 7093:2009 “Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа

Приклади бібліографічних записів