Фонд університетської книгозбірні поповнив ряд видань з аграрної історії України

Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Новини > Фонд університетської книгозбірні поповнив ряд видань з аграрної історії України

 

Книгозбірня Університету Григорія Сковороди в Переяславі висловлює щиру вдячність доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку Національної академії аграрних наук України Віктору Вергунову за подаровану книгу – Падалка С. С., Кириленко І. Г., Вергунов В. А. «Чорнозем і українська історія: нарис від давнини до сьогодення». – Київ : Аграрна наука, 2020. – 552 с.

Слід відмітити, що серед рецензентів видання – доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віктор Коцур.

Книга охоплює широку панораму процесів явищ, фактів та подій аграрної історії України на широкому історичному відрізку від найдавніших часів і донині. Запропоновані сюжети стосувалися землеробського освоєння території України, ролі воєн, конфліктів та повстань в історії чорноземного ресурсу, ролі тріумфу «живої праці» на землі, впливу індустріальної і постіндустріальної епохи на українське землеробство.

Стиль викладу матеріалу поєднує науковий аналіз і доступність формулювань, що уможливлює ознайомитись з виданням широкому читацькому загалу, фактично всім, хто цікавиться аграрною історією України.

Ознайомитися з книгою можна в бібліотеці університету.

Прес-центр бібліотеки

Перейти до вмісту