RcA7E9Lpi

Відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології проекти»

2 червня у бібліотеці університету продовжив роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології проекти», присвячений 25-річчю НАПН України. Перший робочий день семінару відбувся 1 червня в ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського. Організаторами заходу були Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Українська бібліотечна асоціація.

Із вітальним словом на семінарі виступили доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Лариса Березівська, науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України Олена Гончаренко.

Ректор університету Віктор Коцур вручив Почесну відзнаку Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди «Медаль Григорія Сковороди» доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України, директору ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Ларисі Березівській, завідувачу відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Ірині Хемчян, доктору наук із соціальних комунікацій, старшому науковому співробітнику, керівнику Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ Тетяні Добко.

На семінарі розглядалися актуальні питання ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.  З доповідями виступили Л.Д. Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Я.Є. Сошинська, кандидат історичних наук, доцент НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення та соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, виконавчий директор УБА, Т.С. Опришко, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, В.О. Копанєва, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки НАКККМ,  О.І. Шкира, директор бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Ознайомлення учасників семінару із діяльністю бібліотеки університету було проведене у форматі «презентація в русі» під назвою «Університетська книгозбірня як науково-інформаційне та культурно-просвітницьке середовище вишу». Учасники семінару відвідали мистецькі аудиторії педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Під час екскурсії по бібліотеці гості ознайомилися із діяльністю книгозбірні, презентованою численними книжковими та мистецькими виставками, а також іншими формами роботи, зокрема, у співпраці з кафедрами та підрозділами університету, музеями міста (хвилини музики, хвилини психологічного розвантаження, буктрейлери, виставки-екскурсії тощо).

По завершенню семінару учасники відвідали Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав».

Матеріал підготувала Т. Деркач, провідний бібліотекар

 

Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут