RcA7E9Lpi

Super User

Super User

Неділя, 10 вересня 2017 21:53

Міжнародний день грамотності

08.09

(для перегляду натисніть на зображення)

Науковий фонд книгозбірні збагатився новим виданням:

 

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. – 7-е вид. випр. і доп. – Корсунь-Шевченківський (Черкаська обл.) : Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. – 688 с.

 

У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців.

Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв.

 

Запрошуємо користувачів ознайомитися з новим виданням.

 

                     Т. Деркач, провідний бібліотекар

 

Вівторок, 05 вересня 2017 17:16

До бібліотеки надійшла нова книга

Науковий фонд книгозбірні збагатився новим виданням:

 

Історичне джерелознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – 512 с. : іл.

 

Підручник створено для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Друге видання підручника істотно доповнено та оновлено структурно і змістово.

У підручнику з’ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання. Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел у дослідженнях з історії України.

Одним із авторів видання є доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» В.П. Коцур. У співавторстві з Я.С. Калакурою вчений написав Розділ І-4 «Класифікація історичних джерел», у якому розглядаються поняття класифікації джерел, її цілі, завдання і значення, класифікаційні ознаки джерел і принципи їх групування, найпоширеніші класифікаційні схеми й моделі, а також деякі особливості класифікації джерел з історії України та всесвітньої історії.

 

Шановні користувачі, запрошуємо Вас ознайомитися з новою книгою.

 

Матеріал підготувала Т. Деркач, провідний бібліотекар

 

Вівторок, 05 вересня 2017 17:11

До уваги науковців!

При оформленні статей до міжнародних науковометричних баз даних обов'язковим є дані про афіліювання авторів (адресні відомості про місце роботи )

Рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», від 19 червня 2017 року, протокол № 9 рекомендовано використовувати у наукових публікаціях назву Університету англійською мовою  Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

(назва відповідає Статуту університету)

2 червня у бібліотеці університету продовжив роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології проекти», присвячений 25-річчю НАПН України. Перший робочий день семінару відбувся 1 червня в ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського. Організаторами заходу були Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Українська бібліотечна асоціація.

Із вітальним словом на семінарі виступили доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Лариса Березівська, науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України Олена Гончаренко.

Ректор університету Віктор Коцур вручив Почесну відзнаку Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди «Медаль Григорія Сковороди» доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України, директору ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Ларисі Березівській, завідувачу відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Ірині Хемчян, доктору наук із соціальних комунікацій, старшому науковому співробітнику, керівнику Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ Тетяні Добко.

На семінарі розглядалися актуальні питання ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.  З доповідями виступили Л.Д. Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Я.Є. Сошинська, кандидат історичних наук, доцент НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення та соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, виконавчий директор УБА, Т.С. Опришко, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, В.О. Копанєва, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки НАКККМ,  О.І. Шкира, директор бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Ознайомлення учасників семінару із діяльністю бібліотеки університету було проведене у форматі «презентація в русі» під назвою «Університетська книгозбірня як науково-інформаційне та культурно-просвітницьке середовище вишу». Учасники семінару відвідали мистецькі аудиторії педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Під час екскурсії по бібліотеці гості ознайомилися із діяльністю книгозбірні, презентованою численними книжковими та мистецькими виставками, а також іншими формами роботи, зокрема, у співпраці з кафедрами та підрозділами університету, музеями міста (хвилини музики, хвилини психологічного розвантаження, буктрейлери, виставки-екскурсії тощо).

По завершенню семінару учасники відвідали Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав».

Матеріал підготувала Т. Деркач, провідний бібліотекар

 

Середа, 31 травня 2017 11:01

Відбулося виїзне засідання

29 травня у конференц-залі імені В.О. Сухомлинського відбулося виїзне засідання Президії правління Національної спілки краєзнавців України під головуванням очільника НСКУ, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту історії України НАН України Олександра Реєнта. Співорганізатором заходу, присвяченого Всеукраїнському Дню краєзнавства, була бібліотека університету.

Учасники засідання відвідали університетську книгозбірню.

 

 

Середа, 31 травня 2017 10:59

Відбулася презентація книги

25 травня у конференц-залі імені В.О. Сухомлинського відбулася презентація книги Балух В.О., Коцур В.П. «Культура ранньомодерної Європи : підруч. для студ вищ. навч. закл. / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Харків: Фоліо, 2017. – 495 с.: іл.

У підручнику систематично викладено культурний поступ європейських країн у XVI – першій половині XVII ст. У полі зору авторів – особливості формування соціокультурного середовища ранньомодерної епохи, специфіка культурного розвитку Європи доби раннього Нового часу. У додатках уміщено термінологічний словник, перелік географічних назв та іменний покажчик, бібліографію.

Підручник ілюстровано картами, схемами, портретами, репродукціями картин, скульптурних і архітектурних зображень тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, культурно-освітніх установ і всіх, хто цікавиться надбаннями світової культурної спадщини.

На презентації виступили В.О. Балух, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, В.П. Коцур, доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Т.В. Мартинюк, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», В.К. Молоткіна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», І.В. Довжук, доктор історичних наук, професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Д.Д. Блохин, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент УВАН, президент «Німецько-українського наукового об’єднання імені Ю. Бойка-Блохина», голова Фонду імені Ю. Бойка-Блохина та Родинного архіву-музею при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

У рамках заходу бібліотекарі створили книжкову виставку, на якій експонувалися наукові праці Василя Балуха та Віктора Коцура.

Т.Л. Деркач, провідний бібліотекар

 

22-23 травня в університеті відбулася Міжнародна наукова конференція «Німецько-українські зв’язки: минуле, сучасне та перспективи взаємовідносин», присвячена 10-літтю діяльності «Німецько-українського наукового об’єднання імені проф. Ю. Бойка-Блохина», 10-літтю заснування Архіву-музею родини Блохин при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ювілею професора, доктора Дарини Блохин. У заході взяли участь науковці з Мюнхена (Німеччина), Києва, Миколаєва, Ніжина, Переяслава-Хмельницького, Білої Церкви.

Бібліотека університету постійно здійснює систематизацію документів, бібліографічну обробку фонду Архіву-музею родини Блохин, організовує книжкові виставки, які висвітлюють наукову та політичну діяльність відомого літературознавця, театрознавця, громадського і політичного діяча, професора Українського вільного університету та Людвігс-Максимільянс університету в Мюнхені Юрія Бойка-Блохина, сприяє популяризації його наукової спадщини та наукового доробку доктора філософії, кандидата педагогічних наук, професора, члена-кореспондента УВАН, лауреата премії фонду Тараса Шевченка, Почесного академіка АН ВШ України, президента «Німецько-українського наукового об’єднання імені Ю. Бойка-Блохина», голови Фонду імені Ю. Бойка-Блохина та Родинного архіву-музею при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Дарини Блохин.

З нагоди ювілейних дат і проведення наукової конференції колективом бібліотекарів підготовлене та подароване пані Дарині бібліографічне видання

Дарина Блохин : бібліографічний покажчик / [уклад.: О. І. Шкира, Л. В. Губар, В. В. Єфіменко та ін., наук. ред. В. П. Коцур]. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2017. – 398 с.  (Наукова еліта Переяславщини).

Під час конференції експонувалася книжкова виставка, де були представлені наукові праці професора, доктора Дарини Блохин, 9 збірників матеріалів міжнародних наукових конференцій, організованих «Німецько-українським науковим об’єднанням імені проф. Ю. Бойка-Блохина» протягом 10-ти років діяльності, а також книги, видані іншими авторами під егідою НУНО. Виставку підготували працівники університетської книгозбірні та професор, доктор Дарина Блохин.

Тетяна Деркач, провідний бібліотекар

 

Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», в рамках співпраці з консорціумом ElibUkr, пропонує Вам скористатись тестовим доступом до журнальної колекції від міжнародної компанії DeGruyter.

База «Journals/Yearbooks - De Gruyter Publishers» містить:

понад 900 журналів, з них - 507 відкритого доступу;

понад 730 журналів англійською мовою;

– 158 видань індексуються у Web of Science та мають імпакт-фактор.

Тематично журнальна база охоплює: мистецтво, історію, археологію, філософію, біологію, хімію, лінгвістику, літературу, математику, фізику, а також право та медицину.

Заборонено використання бази з комерційною метою, а також використання програм автоматичного скачування та завантаження цілих журналів або окремих випусків.

Журнальна база видавництва DeGruyter доступна до 30 червня в локальній мережі університету за посиланням.

 

Сторінка 1 з 24
Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут