Правила користування бібліотекою
  • Register

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

 бібліотекою Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди

Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою, розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Закону України “Про освіту” та згідно “Положення про бібліотеку Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сково-роди”. 1.2 Бібліотека є навчально-виховним, науково-методичним, інформаційно-культурним підрозділом університету.

 

2. Права користувачів

2.1 Користувачі мають право:

одержувати на тимчасове користування документи із фондів бібліотеки на абонементі та в читальних залах;

користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

У разі відсутності у фондах бібліотеки документів користувач може одержати їх через міжбібліотечний абонемент (МБА).

2.2 Право користуватися бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та співробітники університету при наявності студентського або читацького квитка чи паспорта.

Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10 примірників терміном до 30 днів, студентам – до 5 примірників терміном до 10 днів.

Навчальна література видається студентам на семестр або навчальний рік. Художня література видається в кількості не більше 3 примірників

терміном до 15 днів.

Довідково-бібліографічний фонд та документація представлені в одному примірнику (атласи, альбоми, всі періодичні видання, а також видання, одержані через МБА), видаються для користування тільки в читальних залах.

 

3. Обовязки користувачів

3.1 Запис у бібліотеку студентів та аспірантів проводиться на основі наказу ректора про зарахування на навчання до університету.

3.2 Запис у бібліотеку співробітників університету проводиться на основі довідки відділу кадрів про зарахування на роботу.

3.3 Для запису до бібліотеки необхідно мати з собою паспорт, 2 фотокартки розміром 34 (для студентів), подати відомості для заповнення читацького формуляра.

3.4 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них і при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.5 Кожний виданий документ фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (формуляр є тим документом, який засвідчує дату, факт видачі і повернення книг).

3.6 Користувач, який втратив або пошкодив документ із фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, повинен замінити його рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається адміністрацією бібліотеки.

3.7 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права користування бібліотечним фондом на термін, визначений бібліотекою.

    1. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці.

    2. Документи, одержані з фонду бібліотеки, користувач повинен

повернути у визначений термін, а також після закінчення семестру чи навчального року. Користувачі, які не пройдуть перереєстрацію, не обслуговуються в жодному підрозділі бібліотеки.

3.10 Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.11 Користувачі комп’ютерної техніки та програмної системи “УФД / Бібліотека” зобов’язані неухильно дотримуватися нормативних документів, які регламентують роботу комп’ютерних та телекомунікаційних мереж університету.

3.12 Користувачі ПК несуть матеріальну та адміністративну відповідальність за нецільове використання комп’ютерної та оргтехніки, а також за пошкодження, завдані обладнанню з їх вини.

3.13 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

4. Обовязки бібліотеки з обслуговування користувачів

 

Бібліотека зобовязана:

створити умови для використання бібліотечного фонду, надати допомогу в доборі потрібних документів;

дбати про культуру обслуговування користувачів;

формувати у користувачів навички самостійної роботи з книгою;

систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

враховувати при формуванні інформаційних ресурсів профіль університету та інформаційні потреби користувачів.

 

 

 

 

Користувачам залою інформаційних ресурсів «Чумацький шлях» дозволяється:

користуватися ресурсами мережі Інтернет для пошуку інформації виключно з навчальною метою;

мати доступ до тих сторінок Інтернету, які розміщені на серверах, зареєстрованих в українській, російській та доменних зонах серверів Інтернету (ua, ru, net, org), тільки з дозволу чергового бібліотекаря;

вести пошук інформації в електронному каталозі книг та періодичних видань, користуватися повнотекстовою базою онлайн-підручників  видавництва ТОВ "Центр учбової літератури", а також повнотекстовою базою навчально-методичних видань викладачів університету;

 ●  використовувати мультимедійний фонд бібліотеки (компакт-дисків);

здійснювати набір та редагування курсових робіт, дипломних проектів, рефератів у програмах Microsoft Office з подальшим перенесенням на електронні носії (CD, DVD, Flash); після закінчення роботи не залишати опрацьований матеріал на комп`ютері; час роботи з компютером необмежений;

обмежене в часі online-cпілкування;

отримувати довідки щодо роботи з ресурсами бібліотеки тільки у працівників зали електронних ресурсів.

  http:// library.phdpu.edu.ua

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.