RcA7E9Lpi

Історія бібліотеки

 

Бібліотека педагогічного університету заснована у 1986 році як бібліотека філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Разом зі зміною назви вищого навчального закладу, змінювалась назва книгозбірні: з 1993 р. – бібліотека Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С. Сковороди, а з 2002 р. – бібліотека Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.

Історія книгозбірні тісно пов'язана з історією навчального закладу. Різними шляхами поповнювалися книжкові фонди бібліотеки. Надходила література з бібліотек вищих педагогічних навчальних закладів Києва, Кіровограда, Миколаєва, Черкас, Умані, Херсона.

Бібліотечно-бібліографічна робота здійснювалася під опікою керівництва наукової бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. У 1986 р. очолювала бібліотеку Любов Василівна Тараненко. У 1987 р. посаду завідувача бібліотеки обійняла Катерина Миколаївна Левченко.

У 1988 році бібліотека отримала спеціалізоване приміщення площею 500 кв.м, де розмістились абонемент наукової, навчально-методичної та художньої літератури, 2 читальні зали, науково-бібліографічний та інформаційно-довідковий відділи.

У 1998 р. колектив бібліотеки очолила Ольга Іванівна Шкира. Активізувалася робота щодо систематизації літератури, створення нових тематичних каталогів, перешифрування книг згідно з новими таблицями ББК, упорядкування систематичного та алфавітного каталогів. Зі зростанням книжкового фонду й обсягу робіт виникла потреба у розширенні площ книгозбірні та збільшенні штату бібліотечних фахівців.

У 2000-2001 рр. вводяться нові бібліотечні площі, а саме: читальна зала періодичних видань, читальна зала суспільно-політичних наук імені Т.Г. Шевченка, нове книгосховище.

У 2004 році при залі суспільно-політичних наук було введено в дію комп`ютерну зону, котра призначена для використання читачами навчальних компакт-дисків, доступу користувачів до «банку» повнотекстових документів (навчальних посібників, наукових праць викладачів та методичних розробок), доступу до мережі Internet.

У 2006 р. відкрито читальну залу імені Василя Сухомлинського.

У 2009 р. відкрито оновлену, технічно-оснащену, із зручними робочими місцями залу «Чумацький шлях», котра, в свою чергу, поділяється на комп`ютерну та етнічну зони, прес-зону, Музей-архів родини Юрія і Дарини Блохин, а також залу наукових видань та 2 зали збереження архівних фондів.

Сьогодні у штаті бібліотеки працює 22 кваліфікованих співробітників.

У своєму структурному складі бібліотека має 4 відділи: комплектування та наукової обробки літератури, інформаційно-бібліографічний, інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення, відділ обслуговування.

Бібліотечний ресурс становит 394901 одиницю книжкової продукції, періодичних видань, авторефератів дисертацій, дипломних робіт, матеріалів на електронних носіях. Фонд періодичних видань складає 203 назв.

Бібліотечний фонд багатогалузевий. Це книги українською, російською, англійською, французькою, німецькою мовами. Фонди комплектуються літературою педагогічного, філологічного, економічного, історичного профілю, а також літературою з питань трудового та фізичного виховання, біології, математики, культури, мистецтва та художньою літературою і щорічно поповнюються в середньому на 8000 примірників. Щорічно бібліотеку відвідують  384381 читач.

У бібліотеці створено фонд дарчої книги, котрий зростає за рахунок переданих до бібліотеки персональних колекцій та архівів і наразі налічує 17472 примірники документів.

Бібліотека університету використовує досягнення нових інформаційних технологій. У 2002 році впроваджено бібліотечну інформаційну систему «УФД/Бібліотека». Створено електронний каталог, який відображає активний фонд бібліотеки, тобто базу даних про всі надходження: навчальну, наукову, навчально-методичну літературу, періодичні видання, автореферати дисертацій та звіти з НДР, монографії, наукові праці викладачів університету. На кінець 2016 року налічує 243683 записи. Бібліотеку підключено до локальної комп`ютерної мережі закладу, оснащено 73 автоматизоване робоче місце з підключенням до Internet, комп`ютеризовано процеси обслуговування читачів та комплектування фондів. Введено в дію дисплей-зал для користувачів.

Основна інформація про роботу бібліотеки, її структуру, ресурси, послуги, події представлена на сайті книгозбірні: (library.phdpu.edu.ua), який функціонує з 2008 року.

До послуг читачів 7 читальних залів на 470 місць, абонемент, 2 книгосховища, а також філіал-1, читальний зал (Інститут мови та літератури).

Активному збагаченню фондів бібліотеки сприяла співпраця з вітчизняними книготорговельними організаціями, книгообмін з бібліотеками України, співробітництво з українсько-американським доброчинним фондом «Сейбр-Світло» й іншими благодійними фондами, посольствами Фінляндії, Польщі та Франції в Україні,передання викладачами університету власних книг і приватних колекцій.

Університетська бібліотека є важливим в регіоні науковим, навчальним, культурно-просвітницьким та інформаційним закладом, осередком знань, де бібліотекарі працюють в умовах швидкого розвитку інформаційної індустрії, що значно змінює характер та зміст професійних функцій і сприяє професійному іміджу бібліотеки.

Бібліотека є соціально-комунікативною структурою вишу, здатною на високому рівні забезпечити документальну, інформаційну та когнітивну підтримку користувачів.

Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут