Дари і дарувальники
  • Register

13.01

Компанцева Л.Ф.

Інтернет-лінгвістика : підручник / Лариса Феліксівна Компанцева. – Луганськ : Янтар, 2012. - 300 с.

Підручник посвячено побудові концепції нового напряму лінгвістичного знання - інтернет-лінгвістики - поліпарадигмальної дисципліни, яка досліджує типологічні особливості всіх рівнів інтернет-комунікації: функціонально-системного, дискурсивного, концептуального, соціолінгвістичного, лінгвогендерологічного тощо. Матеріали підручника істотно доповнюють теорію та практику лінгвокогнітології, лінгвопрагматики й лінгвокультурології і є основою для подальшого дослідження інтернет-комунікації та розроблення її типології.

Теоретичний матеріал підручника грунтується на синтезі найновіших лінгвістичних концепцій і традицій класичного мовознавства. У підручнику розроблено комплекс творчих завдань та тестів із кожної теми, які сприятимуть формуванню вмінь і навичок аналізу інтернет-комунікації в поєднанні різних параметрів і складників. Матеріали підручника доповнено словником термінів з інтернет-лінгвістики.

Для курсантів та студентів напряму «Філологія» вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. Матеріали підручника можуть бути корисними широкому колу фахівців, які цікавляться проблемами інтернет-комунікації.

Висловлюємо подяку за подаровані книги: