Дари і дарувальники
  • Register

image04

Дарувальник: Тетяна Добко

Гримич Г. Усна історія села Тарасовичі (1940-1950-тi pp.) / Галина Гримич, [наук. ред., упоряд. М. Гримич]. – Київ : Дуліби, 2013. – 96 с.

«Усна історія села Тарасовичі (1940-1950-ті pp.)» – це спогади кандидата філологічних наук, професора Галини Гримич про воєнні та повоєнні роки в селі, де минуло її дитинство, і якого вже немає на мапі України, оскільки воно було зруйноване і затоплене, внаслідок будівництва Київської ГЕС. У книзі, окрім мейнстрімівських тем усної історії (війна, повоєнні роки, сільське повсякдення), висвітлюються малознані сторінки нашого минулого: життя українців пліч-о-пліч з представниками іншої - німецької - культури на окупованих територіях, «німчуки» - діти, народжені від німців; нові специфічні соціальні відносини повоєнного села, які склалися у зв'язку з порушенням гендерного балансу; руйнування традиції і творення нової сільської культури.

Видання розраховане на студентів та викладачів гуманітарних факультетів ВНЗ, на дослідників усної історії та гендерних студій, для широкого кола читачів.

 

image02

Дарувальник: Віктор Ткаченко

Юрійчук М., Ткаченко В. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля : монографія / Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2016. – 246 с. : іл.

У книзі на основі польових записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів розповідається про сімейну обрядовість Південно-Західного Поділля, а саме с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., висвітлено історію села. Особливістю монографії є її наповнення здебільшого польовим фактографічним матеріалом авторів та фотоілюстраціями, які вперше вводяться до наукового обігу. Монографія частково заповнює лакуну щодо вивчення традиційної культури українців цього етнографічного району.

Призначається для етнографів, фольклористів, українознавців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів та широкого кола читачів.

image01:

Дарувальник: Володимир Гудов

Гудов В. А. 731 спецбатальон / Владимир Анатольевич Гудов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Киев : Персонал, 2016. — 182 с.

В этой книге — воспоминания ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986 года. Невероятно опасную и тяжелую работу пришлось им выполнять, чтобы заглушить взорвавшийся четвертый реактор, снизить уровни радиации. Они совершили великий подвиг — за семь месяцев после взрыва убрали тонны радиоактивного мусора и грунта, дезактивировали гектары площадей внутри и вокруг реакторов, снизив радиоактивный фон в десятки и сотни раз. Благодаря проделанной работе отселение людей ограничилось 30-километровой зоной.

Цель книги — донести до читателей, как все происходило.

image00

:

Дарувальник: Микола Махінчук

Махінчук М. Г. Незамулимі джерела : поезії / Микола Гаврилович Махінчук. – Київ : Радянський письменник, 2016. – 256 с. : іл.

Нова книга поезій сучасного письменника містить твори 2014-2016 років, присвячені осмисленню цього непростого часу і важкого шляху України до утвердження державності та європейського вибору свого майбутнього, зоря якого осяває нашу землю ще з величної епохи Київської Русі.

Сув'язь прадавнього й сучасного в нашій історії, зокрема в складних взаєминах із північним сусідом, багатство вимріїв українця, закладене неповторною і щедрою природою сонцеликого краю — усе це автор адресує вдумливому та небайдужому до свого буття читачеві з надією, що воно збудить у його серці відповідну струну.

 

image03

Дарувальник: Валентина Борисенко

Борисенко В. Сімейна обрядовість українців XX - початку XXI століття / Валентина Борисенко ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; HAH України, ІМФЕ. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2016. – 256 с., 80 іл.

У монографії на багатому фактичному матеріалі розглянуто структуру й типологію основних сімейних обрядів українців. Простежено динаміку їхніх змін упродовж XX ст., показано тенденції розвитку сучасних свят і обрядів у родині, наголошено на виховній та естетичній функціях сімейних обрядів, здійснено аналіз новотворів і звернуто увагу на стійкість окремих етнічних атрибутів у сучасному весіллі, на хрестинах тощо. Книга розрахована на студентів, науковців та широке коло громадськості, що цікавляться народними традиціями і звичаями.

Висловлюємо подяку за подаровані книги: