Дари і дарувальники
  • Register

74.58(4Укр)я6

Ч-49

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації) = Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (The Residence of the orthodox metropolitans of Bukovyna and Dalmatia) / коорд. проекту С. Мельничук ; текст та арх. мат. М. Чучко ; пер. англ.: І. Руміга, Т. Вінтонюк ; редагув. Л. Звенигородська ; фото та дизайн І. Тивилік. - Чернівці : Наші книги, 2015. - 144 с. : іл. - Текст: укр., англ. – Автограф

 

Книга присвячена історії створення митрополичої резиденції, де розташований адміністративний корпус Чернівецького університету. Зважаючи на архітектурно-мистецьку та історичну цінність памятки, вона була внесена у радянські часи до реєстру памяток історії й культури. А в добу державної незалежності України резиденція включена до списку ЮНЕСКО.

bal1

 

74.58

З-11

З людьми і для людей : наук.-попул. нарис життєв. творч. шляху В. О. Балуха / упоряд. М. В. Шкрібляк. - Чернівці : Наші книги, 2015. - 96 с. : іл. - 60-ти річчю доктора істор. наук, проф., Заслуженого працівника освіти України, Лауреата премії ім. М. Грушевського НАНУ, академ. АН ВО України, чл.-коресп. НАПНУ, почес. докт. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ун-т ім. Г. Сковороди" В. О. Балуха. – Автограф

 

У збірнику висвітлено основні віхи життєвого та творчого шляху доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України, декана філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету

bal2

Висловлюємо подяку за подаровані книги: