Дари і дарувальники
  • Register

 72+63.3(4Укр)51-45+63

К14

Казьмирчук, Г. Д.

Вибрані твори. Т. 7. Українське декабристознавство / Г. Д. Казьмирчук ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : УкрСІЧ, 2016. - 266 с. - ISBN 978-617-7107-36-0

 

В монографії на основі історіографічних джерел, опублікованих та архівних матеріалів розглянуто тернистий, але одночасно славний і плідний шлях розвитку декабристознавства в Україні.

Розрахована на науковців, аспірантів та студентів, а також всіх, хто зацікавлений проблемами історіографії руху декабристів.

kaz

 

72+63.3(4Укр)51-45+63

К14

Казьмирчук, Г. Д.

Вибрані твори. Т. 6. "Апостоли правди" : рух декабристів в історичній літературі 1917 - перш. пол. 30-х рр. : [монографія] / Г. Д. Казьмирчук ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : УкрСІЧ, 2016. - 224 с. - Автограф. - ISBN 978-617-7107-35-3

 

У шостому томі вибраних праць Г. Д. Казьмирчука публікується монографія, підготовлена під докторське дослідження, в якій висвітлюється становлення радянського декабристознавства та відтворена гостра ідеологічна боротьба радянської влади з науковою українською декабристознавчою школою.

kaz2

Висловлюємо подяку за подаровані книги: