Дари і дарувальники
 • Register

18.021

 1. Боберський, І. Щоденник 1918-1919 рр. / І. Боберський ; упоряд. Ю. А. Мицик. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2003. – 260 с. – ISBN 966-518-204-8.

 2. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Т.1. (1648-1649) / НАНУ, Ін-т укр. археог. та джерел. ім М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студ.(Едмонтон) ; упоряд. Ю. Мицик. – К. : [б.в.], 2012. – 679 с. – Пам'яті професора М. П. Ковальського. – ISBN 978-966-02-6572-1.

 3. Корсунський часопис. Число 6 / ред. кол. : Т. Л. Бондаренко, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Ірена, 1997. – 63 с.

 4. Корсунський часопис. Число 9-10 / ред. кол. : Т. Л. Бондаренко, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Ірена, 1999. – 59 с.

 5. Корсунський часопис. Число 12 / ред. кол. : Т. Л. Бондаренко, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Пресс-Інформ, 2004. – 71 с.

 6. Корсунський часопис. Число 17 / ред. кол. : П. Степенькіна (редактор), Т.Бондаренко, С. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Чабаненко Ю.А., 2007. – 73 с.

 7. Корсунський часопис. Число 18 / ред. кол. : П. Степенькіна (редактор), Т.Бондаренко, С. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Чабаненко Ю.А., 2007. – 67 с.

 8. Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Ін-т укр. археог. та джерел. ім. М. Грушевського НАНУ, Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту ; упоряд. Ю. Мицик. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 566 с. – (Джерела з історії української еміграції). – ISBN 966-518-344-3.

 9. Мицик, Ю. А. Святий Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк. – К. : [б.в.], 2014. – 400 с. – [Присвяч. 400-річч. заснув. Києво-братського Колегіуму (Києво-Могилянської Академії) (1615 р.)]. - Автограф. – ISBN 978-966-02-6717-6.

 10. Мицик, Ю. А. За віру православну! / Ю. А. Мицик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Слово, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-194-014-6.

 11. Мицик, Ю. Гетьман Іван Виговський / Ю. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т укр. археог. та джерел. ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2004. – 84 с. – Автограф. – ISBN 966-518-254-4.

 12. Пам'ятки : археографічний щорічник. Т. 13 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; ред. кол. : С. Г. Кулешов (гол. ред.) [та ін. ]. – К. : ДЦЗД НАФ, 2012. – 280 с.

 13. Тарасенко, І. Ю. "Wojna Domowa" польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам'ятка історичної думки / І. Ю. Тарасенко ; НАНУ, Ін-т укр. археог. та джерел. ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К., 2011. – 206 с. – (Літописи та хроніки ; т.2).

 14. Тарасенко, І. Ю. Листування Павла Жолтовського / І. Ю. Тарасенко ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; упоряд., вступ. ст. і комент. І. Ю. Тарасенко ; під ред. Ю. А. Мицика. – К., 2012. – 188 с. – ISBN 978-966-02-6604-9.

 15. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т.6 / упоряд. Ю. Мицик ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 690 с. – (Пам'яті жертв голодомору, 1932-1933). – ISBN 978-966-518-454-6.

 16. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т.4 / упоряд. Ю. Мицик, Л. Іваннікова ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто), Фундація ім. Івана Багряного. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 504 с. – (Пам'яті жертв голодомору, 1932-1933). – ISBN 978-966-518-405-8.

 17. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т.7 / упоряд. Ю. Мицик ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон). – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 542 с. – (Пам'яті жертв голодомору, 1932-1933). – ISBN 978-966-518-541-3.

 

Висловлюємо подяку за подаровані книги: