Дари і дарувальники
 • Register

18.025

 

 1. Бій під Крутами в національній пам'яті : збірник документів і матеріалів / упоряд. О. М. Любовець (керівник) , О. М. Березовський, С. В. Бутко, А. О. Тищенко, І. В. Цимбал. – К. : Пріоритети, 2013. – 288 с. – ISBN 978-966-8809-90-3.

 2. Битва за Дніпро. : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конференції м. Київ, 31 жовтня 2013 року : зб. наук. праць / Кабінет міністрів України, Український ін-т національної пам'яті , Міністерство культури України, Меморіальний комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років", Ін-т історії України НАН України. – К. : Пріоритети, 2013. – 292 с. – ISBN 978-966-8809-93-4.

 3. Відгомін Волинської трагедії в історичній пам'яті польського й українського народів : монографія / ред. кол. : В. Ф. Солдатенко (голова) [та ін.] ; авт. кол. : Я. М. Антонюк, Д. В. Вєдєнєєв [та ін.]. – К. : Пріорітети, 2013. – 292 с. – ISBN 978-966-8809-96-5.

 4. Запорізька Січ і українське козацтво : збірник наукових праць. – К. : Пріоритети, 2012. – 200 с. – ISBN 978-966-8809-52-1.

 5. Запорізька Січ і українське козацтво : збірник наукових праць / ред. кол. : В. В. Кривошея (голова), О. М. Фролов, В. М. Вашкевич [та ін.]. – К. : Пріоритети, 2013. – 240 с. – ISBN 978-966-8809-98-9.

 6. Козацька скарбниця : гетьманські читання / відпов. за вип. В. Кривошея. – Вип.3. – Чернівці : Букрек, 2006. – 174 с. – ISBN 966-399-043-0.

 7. Кривошея, В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея ; Український інститут національної пам'яті. – К. : Стилос, 2010. – 792 с. – ISBN 978-966-8009-99-0.

 8. Міжнародні чинники національної пам'яті : зб. наук. праць / Український ін-т національної пам'яті. – К. : Пріоритети, 2013. – 132 с. – ISBN 978-966-8809-91-0.

 9. Переяслав. 1654 р. / упоряд. В. В. Кривошея, С. М. Горобець, Б. О. Вакка ; Український ін-т національної пам'яті. – К. : Пріоритети, 2012. – 148 с.

 10. Політика пам'яті у культурному просторі. Національна та історична пам'ять : зб. наук. праць. Вип. 8 / Український ін-т національної пам'яті. – К. : Пріоритети, 2013. – 296 с.

 11. Українські остарбайтери : доля і пам'ять. Національна та історична пам'ять. : зб. наук. праць. Вип. 9 / Український ін-т національної пам'яті. – К. : Пріоритети, 2013. – 212 с.

18.023

 

 

 1. Історія великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України ; Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; ред. кол. : Л. В. Легасова (кер. проекту) [ та ін.]. – К. : Аеростат, 2011. – 348 с. + CD-ROM. – Автограф. – ISBN 978-966-97201-0-8.

 2. Київ очима ворога : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; ред.кол. Л. В. Легасова (кер. проекту) [та ін.]. – К. : Аеростат, 2012. – 504 с. – Автограф. – ISBN 978-966-97201-5-3.

 3. Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України ; Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; ред. кол. : Л. В. Легасова (кер. проекту) [ та ін.]. – К. : Аеростат, 2013. – 348 с. + CD-ROM [Персональна база даних на загиблих та зниклих безвісти воїнів Києва]. – Автограф. – ISBN 978-966-97201-9-1.

 4. Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; ред.кол. Л. В. Легасова (кер. проекту) [та ін.]. – К. : Аеростат, 2012. – 504 с. – Автограф. – ISBN 978-966-97201-4-6.

 

18.021

 1. Боберський, І. Щоденник 1918-1919 рр. / І. Боберський ; упоряд. Ю. А. Мицик. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2003. – 260 с. – ISBN 966-518-204-8.

 2. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Т.1. (1648-1649) / НАНУ, Ін-т укр. археог. та джерел. ім М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студ.(Едмонтон) ; упоряд. Ю. Мицик. – К. : [б.в.], 2012. – 679 с. – Пам'яті професора М. П. Ковальського. – ISBN 978-966-02-6572-1.

 3. Корсунський часопис. Число 6 / ред. кол. : Т. Л. Бондаренко, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Ірена, 1997. – 63 с.

 4. Корсунський часопис. Число 9-10 / ред. кол. : Т. Л. Бондаренко, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Ірена, 1999. – 59 с.

 5. Корсунський часопис. Число 12 / ред. кол. : Т. Л. Бондаренко, П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Пресс-Інформ, 2004. – 71 с.

 6. Корсунський часопис. Число 17 / ред. кол. : П. Степенькіна (редактор), Т.Бондаренко, С. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Чабаненко Ю.А., 2007. – 73 с.

 7. Корсунський часопис. Число 18 / ред. кол. : П. Степенькіна (редактор), Т.Бондаренко, С. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський : Чабаненко Ю.А., 2007. – 67 с.

 8. Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Ін-т укр. археог. та джерел. ім. М. Грушевського НАНУ, Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту ; упоряд. Ю. Мицик. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 566 с. – (Джерела з історії української еміграції). – ISBN 966-518-344-3.

 9. Мицик, Ю. А. Святий Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк. – К. : [б.в.], 2014. – 400 с. – [Присвяч. 400-річч. заснув. Києво-братського Колегіуму (Києво-Могилянської Академії) (1615 р.)]. - Автограф. – ISBN 978-966-02-6717-6.

 10. Мицик, Ю. А. За віру православну! / Ю. А. Мицик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Слово, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-194-014-6.

 11. Мицик, Ю. Гетьман Іван Виговський / Ю. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т укр. археог. та джерел. ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2004. – 84 с. – Автограф. – ISBN 966-518-254-4.

 12. Пам'ятки : археографічний щорічник. Т. 13 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; ред. кол. : С. Г. Кулешов (гол. ред.) [та ін. ]. – К. : ДЦЗД НАФ, 2012. – 280 с.

 13. Тарасенко, І. Ю. "Wojna Domowa" польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам'ятка історичної думки / І. Ю. Тарасенко ; НАНУ, Ін-т укр. археог. та джерел. ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К., 2011. – 206 с. – (Літописи та хроніки ; т.2).

 14. Тарасенко, І. Ю. Листування Павла Жолтовського / І. Ю. Тарасенко ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; упоряд., вступ. ст. і комент. І. Ю. Тарасенко ; під ред. Ю. А. Мицика. – К., 2012. – 188 с. – ISBN 978-966-02-6604-9.

 15. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т.6 / упоряд. Ю. Мицик ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 690 с. – (Пам'яті жертв голодомору, 1932-1933). – ISBN 978-966-518-454-6.

 16. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т.4 / упоряд. Ю. Мицик, Л. Іваннікова ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто), Фундація ім. Івана Багряного. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 504 с. – (Пам'яті жертв голодомору, 1932-1933). – ISBN 978-966-518-405-8.

 17. Український голокост, 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т.7 / упоряд. Ю. Мицик ; Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон). – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 542 с. – (Пам'яті жертв голодомору, 1932-1933). – ISBN 978-966-518-541-3.

 

Висловлюємо подяку за подаровані книги: