Дари і дарувальники
  • Register


 

8-1 8-2 8-3 8-5 8-4 8-6 8-7

 

 

1. Blochyn D., Die wissenschaftliche und politische Tatigkeit von Yuriy Bouko-Blochyn. Briefwechsel. Band 1. / D. Blochy. – Munchen ; Ternopil, 2012. – 514 s.

2. Голодомор – геноцид 1932–1933 в Україні = Hungersnot in der Ukraine 1932–1933 : зб. наук. праць : (за матер. Міжнар. наук. конфер. "Голодомор 1932–1933 рр. в Україні як геноцид укр. народу. Розсекречена пам'ять", (16–18 лист. 2008, Мюнхен) / Німецько-Укр. Наук. Об'єдн. ім. проф. Юрія Блохина ; [упоряд. : Л. Бабенко, Л. Шаповал, Р. Гартман ; за заг. ред. Д. Блохин]. – Мюнхен ; Полтава : АСМІ, 2009. – 288 с.

3. Блохин Д. Епістолярна спадщина Юрія Бойка-Блохина / Д. Блохин ; Нім.-Укр. Наук. Об'єднання ім. Ю. Бойка-Блохина.Т. 2. – Мюнхен ; Тернопіль : Вектор, 2014. – 500 с. – Кн. присвяч. 105-м роковинам від Дня народж. проф. д-ра Ю. Бойка-Блохина.

4. Німеччина і Україна : історичні, культурні, економічні та наукові зв'язки = Deutschland – Ukraine : historische, kulturelle, wirtshaftliche und politische Beziehungen : зб. наук. праць за матер. ІІІ Міжнарод. Конгр. в Мюнхені, (10–12 квітня 2011) / Нім.-Укр. Наук. Об'єднання в Німеч. ; за заг. ред. Д. Блохин. – Мюнхен ; Полтава, 2011. – Т. 3. – 550 с.

5. Тарас Шевченко в Україні та в Європі : зб. наук. пр. за матер. VII Міжнар. наук Конгр. в Мюнхені, (7–10 березня 2014) / за заг. ред. проф. д-ра Д. Блохин ; Нім.-Укр. Наук. Об'єдн. в Німеч. з. Т.Т. 7. – Мюнхен ; Тернопіль : Астон : Вектор, 2014. – 484 с.

 6. Україністика в Европі & Німеччина і Україна = Ukrainistik in Europa & Deutsch und die Ukraine : зб. наук. пр. за матер. IV Міжнар. наук. Конгресу в Мюнхені, (19-22 квітня 2013) / за заг. ред. проф. д-ра Д. Блохин. – Тернопіль : Астон, 2013. – Т. 6. – 700 с.

7. Українці в світі і німецька діаспора в Україні = Ukrainer in Welt und Deutsche Diaspora in der Ukraine : зб. наук. праць (за мат. Інтернац. симпозіуму, 13–14 квітня 2008 р., Мюнхен (Німеччина) / за заг. ред. Д. Блохин ; Нім.-Укр. Наук. Об. ім. проф. Ю. Блохина. – Мюнхен; Полтава : АСМІ, 2009.– 468 с.

7-1 7-3

 

1. Степовик Д. Наслідуючи Христа : Віруючий у Бога Тарас Шевченко : присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка / Д. Степовик – К. : Вид-во Олени Теліги, 2013. – 480 с. : іл. – Автограф.

 2. Тимошик М. С. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність : монографія / М. С. Тимошик. – К. : Архангельський глас, 2008. – 656 с. : іл. – Автограф.

6-1 6-2 6-3 6-4

 

 

1. Велика війна 19141918 рр. і Україна : до 100-річчя від початку Першої світової війни : у 2 кн. Кн. 1. Історичні нариси / упоряд. О. Реєнт ; Інститут історії України, НАН України. – К. : Кліо, 2014. – 784 с. – Автограф.

 2. Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / [гол. ред. В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник]. – К. : І-т історії України НАНУ, 2012. – Вип. 6. – 578 с.

3. Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / [гол. ред. В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник]. – К. : І-т історії України НАНУ, 2013. – Вип. 7. – 416 с.

4. Колесник І. Українська історіографія : концептуальна історія / І. Колесник ; Інститут історії України, НАН України ; за ред. В. Смолія. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 566 с. – Автограф.

Висловлюємо подяку за подаровані книги: