Дари і дарувальники
  • Register

26.89(4Укр-4Сум)

К79

Кремень В. Г.

Любитове – моє рідне село / В. Г. Кремень - Київ : Грамота, 2015. - 320 с., [16] с. фото. - ISBN 978-966-349-558-3

 

У книжці відомого вченого, державного й громадського діяча Василя Кременя розповідається про його малу батьківщину - село Любитове на Сумщині, про його минуле й сьогодення, про долю його жителів, про славний козацький рід Кременів.

21.03.2016-1

74.58

Н63

Ніколаєнко Станіслав Миколайович. Доля моя єдина, правда моя одна... : до 60-річчя від дня народження Академіка з народу Ніколаєнка С. М. / [за заг. ред. І. І. Ібатулліна ; уклад. : В. Ф. Калуга, Г. Г. Ніколаєнко, Д. М. Рудень та ін.]. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 240 с. : іл. - ISBN 978-966-540-422-4

 

На сторінках книги розкрито основні віхи життя і діяльності доктора педагогічних наук, професора Станіслава Миколайовича Ніколаєнка, Академіка із народу, як він любить наголошувати, підкреслюючи власне походження і глибоку вкоріненість у народну культуру, яка базується на невичерпному досвіді, що передається і сивої давнини й донині. У книзі висвітлено здобутки та досягнення нинішньою ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, громадського та політичного діяча, Міністра освіти і науки (2005—2007 pp.), народного депутата України II—V скликань. Голови Комітету Верховної Ради України і питань науки і освіти, його відкриття та численні висновки, набуті в ході найрізноманітнішої практики, можуть слугувати чудовим прикладом змістовності людського буття, а також джерелом для натхнення у наш складний і неоднозначний час. Зрештою, ця книга про того й для тих, хто хоче і вміє тримати руку на пульсі життя.

21.03.2016-2

1. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна : навч.-метод. посіб. / Н. І. Коцур, Л. П. Товкун, Н. І. Годун, Ю. О. Гріненко. – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. – 569 с.

 

2. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. Шкільна гігієна. [Валеологія] : навч.-метод. посібник / Н. І. Коцур, Л. П. Товкун, Н. І. Годун, О. М. Миздренко. – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. – 324 с.

 

3. Коцур Н. І.

Наукові студії професора Олександра Григоровича Черняхівського (1869–1939) : монографія / Н. І. Коцур, В. В. Галах. – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. – 346 с. – Автограф.

 

4. Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія : навч.-метод. посіб. / Н. І. Коцур, Л. П. Товкун, Н. І. Годун, О. М. Миздренко. – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. – 465 с.

 

5. Годун Н. І.

Фізіологія вищої нервової діяльності : навч.-метод. посібник / Н. І. Годун ; ДВНЗ «ПХДПУ ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. – 159 с. 

 

2014-12-16

1. Потапенко О. І.

Лінгвокультурологія. Концепт любов : монографія / О. І. Потапенко. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2014. – 258 с.

 

2. Кожуховська Л. П.

Видатні особистості на ниві лінгвістики та лінгводидактики : навч.-методич. посібник для студентів-філологів спец. «Укр. мова і літ.» / Л. П. Кожуховська, Т. М. Левченко, Т. В. Чубань. – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. – 120 с.

 

3. Кожуховська Л. П.

Дипломна робота із сучасної української літературної мови : навч.-методич. посібник для студ. зі спец. 7.02030301. Укр. мова і літ. / Л. П. Кожуховська, Т. М. Левченко, Т. В. Чубань. – Переяслав-Хм. : КСВ, 2015. – 110 с.

 

4. Кожуховська Л. П.

Магістерська робота з теоретичного і дидактичного мовознавства : навчально-методичний посібник для магістрантів зі спец. 8.02030301. Укр. мова і літ. / Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань. – Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2013. – 108 с.

 

5. Українська лінгвокультурологія : навч. посібн. для студентів зі спеціальності «Українська мова і література» / О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, І. В. Бурчик ; за заг. ред. О. І. Потапенка. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2014. – 350 с. – Автограф.

 

6. Українська лінгвокультурологія : навч. посібн. для студентів зі спеціальності «Українська мова і література» / О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, Г. І. Потапенко ; за заг. ред. О. І. Потапенка. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2015. – 350 с.

 

2014-12-16-10

Висловлюємо подяку за подаровані книги: